De geschiedenis van Begraafplaats St.Barbara te Amsterdam

barbaraplattegrondoud De plechtige inwijding van de begraafplaats St.Barbara te Sloten Amsterdam op den 27en September 1893 te half 11 uur. Het kerkhof is ontstaan uit de behoefte tot een groter kerkhof. De op 25 augustus 1845 in gebruik genomen "dodenakker de Liefde" aan het lange Bleekerpad, was veel te klein geworden en bovendien had de gemeente Amsterdam plannen tot uitbreiding in dit gedeelte van de stad.

Men gaat zoeken aan de overkant van de Wetering, echter behoren deze gronden aan de gemeente Sloten, die het terrein al heeft verkocht. Door makelaar Wiegland wordt een stuk grond aan de Spaarndammerdijk aangeboden. Vrijdag 7 september 1888 gaan enkele leden van het bestuur "de terreinen gelegen aan de Spaarndammerdijk in den Overbraker Buitenpolder"bezichtigen. Via een veiling wordt het oppervlak van 12 ha. land voor de somma van f 39.753,86 aangekocht.

De ontwerpen.....

Architect Bleys heeft aangeboden, geheel belangeloos, een plan te maken voor een nieuwe begraafplaats. Ook voor de kapel worden vele ontwerpen gemaakt. Met goedkeuring van grondplan en het ontwerp voor de kapel woningen en afsluithek, kon de eerste spa op 7 september 1891 in de grond. Op 27 september 1893 was het kerkhof zover gereed dat de inwijding plaats kon vinden.

"Trots den guren najaarsdag, trots wind-en regenvlagen, die, over den, bij zulk weder zoo onherbergzame, Spaarndammerdijk gierden, begaven zich hedenmorgen nog honderden mannen en vrouwen naar de nieuwe Katholieke begraafplaats in den Ypolder, waarvan de plechtige inwijding door den deken van Amsterdam, mgr.H.Poppen, zou geschieden."

kapeloudUiteindelijk is de huidige begraafplaats slechts een gedeelte van het ontworpen plan. Een kapel, opgericht in de zogenaamde vakbouw. De aanvoer van duizenden kubieke meters zand uit de duinen bij Castricum verricht door de Hollandsche ijzeren Spoorweg Maatschappij.

"Met den wensch dat het den Directie moge vergund zijn, nog zeer
langen tijd haar zorgen aan de St. Barbara Begraafplaats te
kunnen wijden, sluiten we de geschiedenis van het begin."

Adresgegevens

Spaarndammerdijk 312
1014 AA Amsterdam

Telefoon: (020) 6820598
Fax: (020) 6812216

KvK-nummer 41201024
In het bezit van de ANBI-status

Openingstijden

Hoofd-ingang:
maandag t/m zondag:
8.00 tot 18.00 uur

Zij-ingang:
oktober t/m april:
8.00 tot 18.00 uur
mei t/m september:
8.00 tot 20.00 uur
Beide ingangen/uitgangen sluiten automatisch !!!

Openingstijden van het kantoor:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur