Informatie

 • Praktische informatie

  • Op St.Barbara worden niet alleen katholieken begraven; we staan open voor andere godsdiensten en niet gelovigen
  • De kapel beschikt over ongeveer 80 zitplaatsen, eventueel uit te breiden naar 140 zitplaatsen. Er is ook nog een familiekamer waar u, voorafgaande aan de dienst, gebruik van kan maken.

  • De muziek kan op USB of CD afgespeeld worden. Indien op USB dan als WAV of MP3 bestand. Alle muzieknummers in genummerde volgorde op de USB plaatsen. (Dus geen map maken) Foto's en filmpjes kunnen via de beamer op grootbeeld worden vertoond. Dit aanleveren op een aparte USB-stick in JPEG of Powerpoint. De muziek en/of foto's/filmpjes dienen met een draaiboek 24 uur van te voren worden aangeleverd.

  • Na de begrafenis is het mogelijk om elkaar nog te ontmoeten in de condoleanceruimtes. De koffiekamer voor circa 50 personen en grotere groepen in de aula. Hierbij is het in overleg ook mogelijk gebruik te maken van de catering.(catering moet 48 uur van te voren worden besteld)

  • Voorafgaande aan de uitvaart is het mogelijk om op afspraak een particulier graf uit te zoeken.

  • U kunt een particulier graf van tevoren reserveren, dit gaat op afspraak.
  • Voor het plaatsen van een gedenkteken is een vergunning nodig.
  • Parkeren op de begraafplaats is mogelijk zolang de ruimte het toelaat. Dit is alleen voor de bezoekers van de begraafplaats.
  • De begraafplaats is met bus 22 te bereiken vanaf Station Sloterijk of Centraal Station.

 • Tarieven

 • De Consumpties

 • Huishoudelijk Reglement St. Barbara

 • Lob keurmerk

 • ANBI

  Wat is een ANBI ?

  (Info: zie ook:  www.belastingdienst.nl nadere zoek vermelding: ANBI-status)
  pdfWat-is ANBI.pdf 

  pdfANBI-St-Barbara-2020.pdf
  pdfSt.Barbara-Beleidsplan-2016.pdf
  pdfANBI_standaardform-pubplicht.pdf

  Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen ze de 90%-eis. 
  • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. 
  • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen. 
  • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 
  • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. 
  • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. 
  • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

  Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij:

  • Erven 
  • Schenken 
  • Giften

  Een ANBI heeft de volgende belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. 
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen. 
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding ontvangen, dan doen ze in sommige situaties een gift aan een ANBI.

Adresgegevens

Spaarndammerdijk 312
1014 AA Amsterdam

T. (020) 6820598
F. (020) 6812216
E. 

KvK-nummer 41201024
In het bezit van de ANBI-status

Routeplanner

Openingstijden

Hoofd-ingang:
maandag t/m zondag: 8.00 tot 18.00 uur

Zij-ingang:
oktober t/m april: 8.00 tot 18.00 uur
mei t/m september: 8.00 tot 20.00 uur
Beide ingangen/uitgangen sluiten automatisch!!!

Openingstijden van het kantoor:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

© Copyright - Begraafplaats Sint Barbara Amsterdam

Ontwerp & realisatie -  WSonline