Orthodoxe Kerk

Al sinds de 18e eeuw is er een Orthodoxe parochie in Amsterdam, die vooral Griekse kooplui en Russische zeelieden bediende. In het begin van de 20e eeuw, met de verdrijving van de Griekse bevolking uit Klein-Azië en de Russische revolutie, ontstonden grote gemeenschappen van Orthodoxe ballingen. Zo zijn de afgelopen 100 jaar overal in de wereld ook Orthodoxe kerkhoven ontstaan.

De Parochie van de Heilige Nikolaas van Myra heeft sinds 2009 een eigen plek op de Begraafplaats Sint Barbara. Het grafveld is bedoeld voor parochianen en andere Orthodoxe christenen. We zien dat dit bijdraagt aan de samenhorigheid van de parochianen en helpt bij de rouwverwerking. Ons “Orthodoxe hoekje” is een plaats waar wij bidden dat onze Heer de eeuwige rust aan Zijn ontslapen dienaren en dienaressen moge schenken en hen in eeuwigheid moge gedenken.