Relaties

Home » Relaties

Sint Barbara heeft uitstekende contacten met diverse instanties uit onze samenleving. Hieronder een greep van deze relaties met wie wij zeer nauw samenwerken

Cold Case team politie Amsterdam

Al ruim 10 jaar is er een intensieve samenwerking tussen het Cold Case team van de Amsterdamse politie en de stichting Sint Barbara in Amsterdam. In 2011 begon die, voor in Nederland, unieke samenwerking.
Lees verder

Het Drugspastoraat

Sint Barbara is trots op de vele jaren van goede samenwerking met het drugspastoraat. Geheel volgens ons motto dat Iedereen bij ons welkom is, verzorgen wij de begrafenis van de overledenen, die via het drugspastoraat bij ons binnenkomen, op een waardige wijze. Ieder mens verdient een waardig afscheid. Sint Barbara zorgt daar graag voor.
Lees verder

Stichting Faried-ul-Islam

De eerste contacten tussen de moskee stichting Faried-Ul-Islam en Sint Barbara dateren van 2008. Toen de oma van Faried Rodjan, tegenwoordig voorzitter van de moskee Faried-Ul-Islam, overleed, nam zijn vader contact op met Johan Degenkamp, de toenmalige beheerder van Sint Barbara. Er was meteen een klik tussen beide heren en sindsdien is er een hechte samenwerking tussen beide partijen.
Lees verder

Orthodoxe Kerk

Al sinds de 18e eeuw is er een Orthodoxe parochie in Amsterdam, die vooral Griekse kooplui en Russische zeelieden bediende. In het begin van de 20e eeuw, met de verdrijving van de Griekse bevolking uit Klein-Azië en de Russische revolutie, ontstonden grote gemeenschappen van Orthodoxe ballingen. Zo zijn de afgelopen 100 jaar overal in de wereld ook Orthodoxe kerkhoven ontstaan.
Lees verder