Het Drugspastoraat

Sint Barbara is trots op de vele jaren van goede samenwerking met het drugspastoraat. Geheel volgens ons motto dat Iedereen bij ons welkom is, verzorgen wij de begrafenis van de overledenen, die via het drugspastoraat bij ons binnenkomen, op een waardige wijze. Ieder mens verdient een waardig afscheid. Sint Barbara zorgt daar graag voor.

Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) heeft een lange geschiedenis met begraafplaats Sint Barbara. Wanneer de mensen waar de pastores mee optrekken overlijden, mogen wij altijd gebruik maken van de aula op Sint Barbara. Deze aula is een mooie ruimte waar op gepaste wijze afscheid kan worden genomen. 

In de graven, die door het Drugspastoraat zijn gekocht, hebben veel verslaafde of ontheemde mensen hun laatste rustplaats gevonden. 

Het is soms een zoektocht om iemands levensloop te reconstrueren, er blijven altijd hiaten en vraagtekens. Ondanks dat proberen wij zoveel mogelijk recht te doen aan de overledene. Verslaafde mensen zijn niet altijd verslaafd geweest, wie zij echt waren en hoe hun leven is verlopen daar hebben wij niet altijd weet van. Na het overlijden valt er niets meer te verliezen, dan mag erover gepraat worden en herinneringen opgehaald. 

Ondanks dat er misschien veel dingen zijn misgegaan verdient ieder mens een waardig afscheid. Wij zorgen daarvoor, samen met de mensen van Sint Barbara, op een ontroerende liefdevolle manier. 

Op de begraafplaats vind je ook een grote gedenkplaat waar de namen van de overledenen zijn ingeslepen. Hiermee geven wij mensen een naam en een plek zodat degenen die hen gekend hebben een plaats hebben waar zij naartoe kunnen gaan om hen te gedenken.

De pastores van het Drugspastoraat