Afscheid en daarna

Afscheid nemen
Alle praktische informatie op een rij
De Aula, onze multifunctionele ruimte
Persoonlijke aandacht
Herdenken op St. Barbara
Zorg en onderhoud
Home » Afscheid en daarna

Natuurlijk is de keuze van waar u afscheid wilt nemen, ongeacht of het een crematie of begrafenis wordt, heel belangrijk. Sint Barbara biedt u de faciliteiten, hierboven opgesomd, om er een waardig afscheid van te maken op de manier zoals u dat wilt in de overtuiging dat degene van wie u afscheid neemt het ook op die manier gewenst zou hebben.

Onze aula leent zich voor een intiem afscheid op de begraafplaats zelf. Na afloop van de dienst kan er in alle rust naar het graf gegaan worden om uw dierbare overledene bij te zetten. Een afscheidsdienst kan ook elders plaats hebben gevonden waarna onze medewerkers klaarstaan om de rouwstoet te ontvangen en te begeleiden naar het graf.

Ook als er gekozen is voor een crematie dan is het mogelijk om de afscheidsdienst in onze sfeervolle aula te houden. Ook kan de urn met de as van de overledene later een plaats krijgen in een graf, al dan niet in onze speciale urnentuin. Als u uw wensen doorgeeft aan de uitvaartondernemer of rechtstreeks aan ons, dan kunt u rekenen op onze zorg. Er zijn ook plannen voor een strooiveld en een urnenmuur die in de komende jaren zullen worden uitgewerkt.

Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken en weet dat wij u de persoonlijke aandacht kunnen bieden, en de tijd die er nodig is om alles door te nemen.

De keuze waaruit u mag kiezen op Sint Barbara is een Algemeen graf en een Particulier graf.

Bij een algemeen graf bepaalt de beheerder de plek waar de overledene begraven zal worden. Deze graven zijn drie lagen diep, er liggen dus meerdere personen die onbekenden voor elkaar zijn in één graf.

Bij een particulier graf (ook wel familiegraf of eigen graf genoemd) bepaalt u zelf wie er begraven worden. De rechten van een graf is minimaal voor 10 jaar maar grafrechten kunnen voor onbepaalde tijd, per tien, twintig of zelfs 100 jaar verlengd worden. Bij een particulier graf heeft u, binnen bepaalde huisregels, zeggenschap over het monument en beplanting die op het graf komt.

Bij Sint Barbara kunt u kiezen voor een plekje in de urnentuin, waar het mogelijk is om 4 urnen te plaatsen in een urnenkelder. Ook is het mogelijk om voor een Urnengraf te kiezen. Deze liggen meestal onder bomen. Afhankelijk van de locatie kan de urn worden geplaatst in het zand, in een urnenkelder, of in een sierurn bovengronds.

De rechten van zo’n plek beslaan minimaal 10 jaar, maar deze rechten kunnen voor onbepaalde tijd, per tien, twintig of zelfs 100 jaar verlengd worden.

Vanouds is Sint Barbara specialist in het begeleiden van een afscheid binnen de Rooms-katholieke traditie, maar heeft tevens veel expertise op het gebied van traditionele en nieuwere vormen van afscheid.  Ook biedt Sint Barbara ruimte en faciliteiten voor afscheid in de tradities van andere religies: Islamitisch, Russisch Orthodox en Koptisch en Armeens Orthodox.

Lees meer

Iedereen is van harte welkom op Sint Barbara en elke vorm van afscheid nemen is bespreekbaar en veelal mogelijk, Zo is de aula voor allerlei verschillende vormen van afscheid in te richten.

Vele, “bekende” Nederlanders geven er de voorkeur aan om op Sint Barbara begraven te worden. Het veilige gevoel van privacy, maar zeker ook de flexibiliteit met betrekking tot de wensen van de nabestaanden zijn hierbij bepalend.

Afscheid nemen en opnieuw ontmoeten op Sint Barbara

Veel nabestaanden, die hun dierbare aan ons hebben toevertrouwd, ervaren, nadat de uitvaart is geweest, hoe fijn het is om zomaar op een middag nog even langs te gaan bij de urn of het graf. 

Nog even de gedachten laten afdwalen om vervolgens te genieten van de natuur, de rust en de gezelligheid van het Westerpark.