Ons verhaal

Onze vijf eigenschappen
Onze Missie en visie
Stichting Sint Barbara
Sint Barbara: beeld van vertrouwen
Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling
In zorgzame handen van vier generaties
Home » Ons verhaal

Sint Barbara is méér dan een begraafplaats en afscheidslocatie op een mooie plek.  Er is oprechte aandacht voor de mens, zowel bij leven als bij dood. 

Het is een prachtige omgeving, de eenvoud van de natuur en de stilte’lichtheid’, bieden kracht en troost om met het verlies van een dierbare om te gaan. 

Een stuk natuur in de stad, waar mens en natuur samenkomen.