Stichting Faried-ul-Islam

De eerste contacten tussen de moskee stichting Faried-Ul-Islam en Sint Barbara dateren van 2008. Toen de oma van Faried Rodjan, tegenwoordig voorzitter van de moskee Faried-Ul-Islam, overleed, nam zijn vader contact op met Johan Degenkamp, de toenmalige beheerder van Sint Barbara. Er was meteen een klik tussen beide heren en sindsdien is er een hechte samenwerking tussen beide partijen.

Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met elkaars wensen en gebruiken. Zo is overeengekomen dat moslims die via de moskee Faried-Ul-Islam bewassen zijn en opgebaard worden, begraven worden op de akker voor moslims. Er is een apart graf waar na afloop van de grafrechten de overledenen voor onbepaalde tijd worden begraven.

Twee keer per jaar organiseert moskee Faried-Ul-Islam een avondgebed op Sint Barbara. Het is de vaste overtuiging dat het lichaam is overleden maar de geest nog steeds aanwezig is.

De akker voor moslims staat onder voortdurende zorg van Sint Barbara en de moskee Faried-Ul-Islam. Voor het ter aarde bestellen van een dierbare op de akker voor moslims, kunt u contact opnemen met de moskee Faried-Ul-Islam.

Voor informatie kijk op www.faried-ul-islam.com. U kunt ook een email sturen naar: info@faried-ul-islam.