Auteur: Marianne Montijn

10 oktober 2023
Herdenken (Allerzielen)

Deze bijeenkomst is voor iedereen die een geliefde wil herdenken.

Het is niet meer zo dat alleen gelovigen hun dierbaren herdenken op deze dag, iedereen is welkom.

Nabestaanden komen dan samen om een kaarsje te branden of om een bloemetje op het graf te plaatsen.

Aansluitend is er een rondgang met kaarsjes en na afloop een kopje koffie.

Iedere eerste dinsdag van de maand is er een bijeenkomst voor iedereen die een geliefde wil herdenken.

Dat kan door deel te nemen aan de eucharistieviering in de kapel van Sint Barbara. Maar ook door het branden van een kaarsje in de kapel voor en na afloop van de eucharistieviering.

De eucharistieviering start om 10.00 uur en is rond 10.30 uur afgelopen.

 Voor alle aanwezigen is er daarna koffie in de koffiekamer van de kapel.

6 mei 2022
Afscheid van ‘Paradijsvogel’ Paul

Uniek, open, intelligent, kleurrijk, lief. Het zijn enkele woorden die vallen op de uitvaart van Paul, die in april overleed. Niemand wist hoeveel man er naar de uitvaart zouden komen, maar het zaaltje zit vol. Speeches, muziek, foto’s, alles komt voorbij op de door de gemeente betaalde uitvaart.

Een groep buurtbewoners, personeel van een supermarkt op de Westerstraat waar hij vaak kwam en barmannen van zijn stamkroeg. Iedereen heeft zijn of haar eigen herinnering aan ‘de paradijsvogel’ van de buurt. Met haar van drie meter lang was Paul dan ook een opvallende verschijning.

Er werd vol lof over Paul gesproken. Hij stond bekend om de vele complimenten die hij gaf aan buurtgenoten. Wat hem ook typeerde was dat hij nooit om geld vroeg of een druppel alcohol dronk. Veel mensen dachten dat hij dakloos was, maar Paul had van iemand in de buurt onderdak gekregen.

Paul kwam nooit met lege handen aan. Van torretjes tot geplukte bloemen of steentjes, hij droeg altijd een mini-expositie bij zich. “Hij zag schoonheid in alles en elke keer was het een verrassing waar hij weer mee zou komen. Dat gaf heel veel sjeu aan de Jordaan.”

Bron: nhnieuws.nl/amsterdam. Door Kiki Bosman