Beelden

Home » Bezoek en beleef » Beelden

Op de Spaarndammerdijk staan 3 beelden als wegwijzer naar de toegang van Sint Barbara. Zij stellen de 3 aartsengelen voor, beschermheiligen van de overledenen.

Bij de entree van de begraafplaats en in de aula bevindt zich een beeld van onze naamgeefster: St. Barbara.

Volgens de legende stierf zij in 306 door het zwaard van haar vader omdat zij weigerde afstand te doen van haar christelijke geloof. Zij is beschermheilige voor veel, vooral gevaarlijke, beroepsgroepen maar ook tegen brand, bliksem en een plotselinge dood.


Het stenen beeld van St. Barbara op het voorplein, afkomstig uit verzorgingshuis Sint Jacob.

 

Het houten beeld van St. Barbara (patrones van stervenden en van vele beroepen), links vooraan in de aula.

Sint Barbara-Aula

 

De calvariegroep (een voorstelling van de kruisiging van Jezus) in destijds modern cementbeton van Herman van Remmen uit 1936.


Hieronder één van de drie beelden vlak bij de ingang van Sint Barbara die de 3 aartsengelen voorstellen: Michaël, Gabriël en Rafaël.

Het hoofd van deze beelden is als een silhouet in een stralenkrans. Een echt hoofd herken je er niet in. Daarmee respecteert de kunstenaar, Henk Spreeuwenberg, dat op Sint Barbara ruimte is voor alle geloven, ook de geloven waarvan geen gezichten mogen worden afgebeeld. 

www.beeldenindestad.nl.

Sint Barbara Henk Spreeuwenberg
Een prachtige rustplek met bijzondere natuur
De fauna: vogels en andere dieren spotten
De flora: bomen en planten
Gebouwen en monumenten
De gedachtenisplek