De fauna: vogels en andere dieren spotten

Home » Bezoek en beleef » De fauna: vogels en andere dieren spotten

De begraafplaats is een eldorado voor allerlei dieren, die het Westerpark te druk vinden en toch de stad wel aantrekkelijk vinden voor bijvoorbeeld hun voedselvoorziening.

Op en rond de begraafplaats

Op Sint Barbara vliegen veel soorten vogels rond. Verderop treft u een overzicht van soorten en of ze vaak of zeldzaam te spotten zijn.

De grotere soorten vinden altijd voldoende nestgelegenheid; de kleinere soorten moeten daarbij geholpen worden. We hebben daarom hier en daar nestkastjes opgehangen. In de herfst en winter worden deze kastjes graag door de vogels gebruikt als slaapplaats en in het voorjaar als nestplaats.

Naast het leuke van het zien van deze vogels geven ze ook nog wat terug: veel rupsen en ongewenste insecten worden door deze vogeltjes opgegeten.

Hoog in de lucht zweven regelmatig roofvogels zoals de sperwer en de buizerd, die de omgeving afspeuren naar iets te eten.

Lijst van gespotte vogelsoorten

En of ze vaak of zeldzaam bij Sint Barbara te spotten zijn.

Vaak:

Roodborstje, heggenmus, winterkoninkje, koolmees, pimpelmees, merel, zanglijster, spreeuw, vink, boomkruiper, houtduif, Turkse tortel, meerkoet, waterhoen, wilde eend, nijlgans, grauwe gans, reiger, halsbandparkiet, grote bonte specht, kauw, ekster, zwarte kraai, gaai, ooievaar.

Regelmatig:

Goudhaantje, zwarte mees, staartmees, groenling,  boomklever, ijsvogel, kwikstaart, buizerd, sperwer, stadsduif, aalscholver.

Af en toe:

Puttertje, tjiftjaf, tuinfluiter, boerenzwaluw, koperwiek, koekoek, groene specht, of distelvink.

Andere dieren

Op de grond en in de bomen zijn, vooral ’s nachts diverse dieren aanwezig.

Konijnen, vleermuizen, amfibieën en insecten. Zelfs is zo af en toe een vos te spotten. Amfibieën en insecten zijn blij met de bloemen, de zanderige bodem en de diverse schuilplaatsen. In de randen van de begraafplaats is de rugstreeppad te vinden, een beschermde diersoort die slechts op een enkele plaats in Amsterdam zich voortplant.

Enige jaren geleden is daarom door AT5 voor een serie over de natuur in Amsterdam opnamen op Sint Barbara gemaakt .

Een prachtige rustplek met bijzondere natuur
De fauna: vogels en andere dieren spotten
De flora: bomen en planten
Gebouwen en monumenten
De gedachtenisplek