Onze missie en visie

Home » Ons verhaal » Onze missie en visie

Sint Barbara is meer dan alleen een begraafplaats. Het is een centrum waar mensen tot elkaar en tot zichzelf komen. Voor momenten van afscheid en rouw, geloofsbeleving en zingeving, herdenking en rust, in een omgeving van schoonheid en natuur. Wij verzorgen uitvaarten voor zowel begrafenis als crematie. Open en onafhankelijk en zonder winstoogmerk; met de bijbehorende zorg voor de mensen en de plek. Voor, tijdens en na de uitvaart.

Missie

Het is onze missie om zorg te dragen voor de overledenen én de levenden. Achtergrond, etniciteit, levensovertuiging en sociale positie spelen hierbij geen rol. Sint Barbara reserveert tijd en aandacht voor iedereen en biedt een waardige laatste rustplaats, ongeacht achtergrond of overtuiging: niet-gelovig, katholiek, protestants, islam, joods, Russisch orthodox etc.

Wij bieden een luisterend oor en willen behulpzaam zijn. Je ervaart hier dat je ons met een gerust hart je dierbaren kan toevertrouwen. En dat Sint Barbara een plek is waar je kan terugkeren en volwaardig je dierbaren kan herdenken.

Visie

Sint Barbara is meer dan alleen een begraafplaats. Wij zien het als een heilige
én maatschappelijke plek; een plek van waardigheid en eerbied, van verbintenis tussen mensen. Een plek waar verleden, heden en toekomst samenkomen: er is zorg voor de overledenen én voor de levenden; de nabestaanden, de generaties die komen.

Mensen komen hier tot elkaar en tot zichzelf. Voor momenten van afscheid en rouw, geloofsbeleving en zingeving, herdenking en rust, in een omgeving van schoonheid en natuur.

Waarom

Sint Barbara is van oorsprong katholiek. Wij werken vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is en ieders menselijke waardigheid gehonoreerd moet worden, ongeacht herkomst, levensbeschouwing of sociale positie. Daarom behandelen we iedereen met gelijke eerbied en willen we een plek van ontmoeting en verbondenheid bieden aan ieder. Ook aan diegenen die, door de dood getroffen, niemand hebben om voor ze te rouwen en voor een waardige uitvaart te zorgen.

Onze vijf eigenschappen
Onze Missie en visie
Stichting Sint Barbara
Sint Barbara: beeld van vertrouwen
Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling
In zorgzame handen van vier generaties