Stichting Sint Barbara

Home » Ons verhaal » Stichting Sint Barbara
Sint Barbara is een stichting, die staat voor humaan, maatschappelijk betrokken en niet commercieel (ANBI status). De familie Degenkamp is sinds vier generaties betrokken bij de begraafplaats en vormt ook het gezicht van Sint Barbara. De aandacht en begeleiding is daardoor authentiek, persoonlijk en gestoeld op ervaring.
Het gegeven dat Sint Barbara als particuliere begraafplaats zonder winstoogmerk (ANBI status) moet concurreren tegen de gemeentelijke begraafplaatsen geeft aan dat wij altijd zeer erkentelijk zijn wanneer mensen bereid zijn de stichting een schenking te doen, hetgeen ons
in staat stelt ons mooie werk voort te zetten. Het bestuur, dat geheel bestaat uit vrijwilligers, werkt nauw samen met de beheerders, om op professionele manier het voortbestaan van de begraafplaats zeker te stellen.
Onze vijf eigenschappen
Onze Missie en visie
Stichting Sint Barbara
Sint Barbara: beeld van vertrouwen
Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling
In zorgzame handen van vier generaties