Auteur: Jochem Oor

15 februari 2021
Cold Case team politie Amsterdam

Die nauwe samenwerking tussen politie en de begraafplaatsbeheerders is nog steeds vrij uniek in Nederland. De nieuwe technieken die het Cold Case team van de politie tot zijn beschikking heeft en de ronduit zeer nauwkeurige administratie van de stichting Sint Barbara in Amsterdam heeft ertoe geleid dat tientallen onbekenden hun identiteit hebben teruggekregen en de nabestaanden zijn geïnformeerd over waar hun familielid zijn of haar laatste rust heeft gekregen.

Het maatschappelijk belang werd nog eens onderstreept toen, met financiële steun van de gemeente Amsterdam, het stuk grond dat de politie exclusief in huur had tot 2020, is verlengd tot 2030.  Sint Barbara heeft dan ook een grafsteen verzorgd die gegarandeerd tot in lengte van dagen zal blijven staan. Het opschrift op deze steen is: “Onbekend maar niet vergeten”.

14 februari 2021
Stichting Faried-ul-Islam

Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met elkaars wensen en gebruiken. Zo is overeengekomen dat moslims die via de moskee Faried-Ul-Islam bewassen zijn en opgebaard worden, begraven worden op de akker voor moslims. Er is een apart graf waar na afloop van de grafrechten de overledenen voor onbepaalde tijd worden begraven.

Twee keer per jaar organiseert moskee Faried-Ul-Islam een avondgebed op Sint Barbara. Het is de vaste overtuiging dat het lichaam is overleden maar de geest nog steeds aanwezig is.

De akker voor moslims staat onder voortdurende zorg van Sint Barbara en de moskee Faried-Ul-Islam. Voor het ter aarde bestellen van een dierbare op de akker voor moslims, kunt u contact opnemen met de moskee Faried-Ul-Islam.

Voor informatie kijk op www.faried-ul-islam.com. U kunt ook een email sturen naar: info@faried-ul-islam.

1 februari 2021
Orthodoxe Kerk

De Parochie van de Heilige Nikolaas van Myra heeft sinds 2009 een eigen plek op de Begraafplaats Sint Barbara. Het grafveld is bedoeld voor parochianen en andere Orthodoxe christenen. We zien dat dit bijdraagt aan de samenhorigheid van de parochianen en helpt bij de rouwverwerking. Ons “Orthodoxe hoekje” is een plaats waar wij bidden dat onze Heer de eeuwige rust aan Zijn ontslapen dienaren en dienaressen moge schenken en hen in eeuwigheid moge gedenken.