Categorie: relaties

15 februari 2021
Cold Case team politie Amsterdam

Die nauwe samenwerking tussen politie en de begraafplaatsbeheerders is nog steeds vrij uniek in Nederland. De nieuwe technieken die het Cold Case team van de politie tot zijn beschikking heeft en de ronduit zeer nauwkeurige administratie van de stichting Sint Barbara in Amsterdam heeft ertoe geleid dat tientallen onbekenden hun identiteit hebben teruggekregen en de nabestaanden zijn geïnformeerd over waar hun familielid zijn of haar laatste rust heeft gekregen.

Het maatschappelijk belang werd nog eens onderstreept toen, met financiële steun van de gemeente Amsterdam, het stuk grond dat de politie exclusief in huur had tot 2020, is verlengd tot 2030.  Sint Barbara heeft dan ook een grafsteen verzorgd die gegarandeerd tot in lengte van dagen zal blijven staan. Het opschrift op deze steen is: “Onbekend maar niet vergeten”.

30 maart 2021
Het Drugspastoraat

Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) heeft een lange geschiedenis met begraafplaats Sint Barbara. Wanneer de mensen waar de pastores mee optrekken overlijden, mogen wij altijd gebruik maken van de aula op Sint Barbara. Deze aula is een mooie ruimte waar op gepaste wijze afscheid kan worden genomen. 

In de graven, die door het Drugspastoraat zijn gekocht, hebben veel verslaafde of ontheemde mensen hun laatste rustplaats gevonden. 

Het is soms een zoektocht om iemands levensloop te reconstrueren, er blijven altijd hiaten en vraagtekens. Ondanks dat proberen wij zoveel mogelijk recht te doen aan de overledene. Verslaafde mensen zijn niet altijd verslaafd geweest, wie zij echt waren en hoe hun leven is verlopen daar hebben wij niet altijd weet van. Na het overlijden valt er niets meer te verliezen, dan mag erover gepraat worden en herinneringen opgehaald. 

Ondanks dat er misschien veel dingen zijn misgegaan verdient ieder mens een waardig afscheid. Wij zorgen daarvoor, samen met de mensen van Sint Barbara, op een ontroerende liefdevolle manier. 

Op de begraafplaats vind je ook een grote gedenkplaat waar de namen van de overledenen zijn ingeslepen. Hiermee geven wij mensen een naam en een plek zodat degenen die hen gekend hebben een plaats hebben waar zij naartoe kunnen gaan om hen te gedenken.

De pastores van het Drugspastoraat

14 februari 2021
Stichting Faried-ul-Islam

Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met elkaars wensen en gebruiken. Zo is overeengekomen dat moslims die via de moskee Faried-Ul-Islam bewassen zijn en opgebaard worden, begraven worden op de akker voor moslims. Er is een apart graf waar na afloop van de grafrechten de overledenen voor onbepaalde tijd worden begraven.

Twee keer per jaar organiseert moskee Faried-Ul-Islam een avondgebed op Sint Barbara. Het is de vaste overtuiging dat het lichaam is overleden maar de geest nog steeds aanwezig is.

De akker voor moslims staat onder voortdurende zorg van Sint Barbara en de moskee Faried-Ul-Islam. Voor het ter aarde bestellen van een dierbare op de akker voor moslims, kunt u contact opnemen met de moskee Faried-Ul-Islam.

Voor informatie kijk op www.faried-ul-islam.com. U kunt ook een email sturen naar: info@faried-ul-islam.

1 februari 2021
Orthodoxe Kerk

De Parochie van de Heilige Nikolaas van Myra heeft sinds 2009 een eigen plek op de Begraafplaats Sint Barbara. Het grafveld is bedoeld voor parochianen en andere Orthodoxe christenen. We zien dat dit bijdraagt aan de samenhorigheid van de parochianen en helpt bij de rouwverwerking. Ons “Orthodoxe hoekje” is een plaats waar wij bidden dat onze Heer de eeuwige rust aan Zijn ontslapen dienaren en dienaressen moge schenken en hen in eeuwigheid moge gedenken.